Privacybeleid

Talent Scanner doet er alles aan om de veiligheid van informatie, producten en diensten te garanderen. Een belangrijk onderdeel hierbij is de bescherming van informatie over en de privacy van (potentiële) opdrachtgevers en deelnemers en een correcte omgang met hun persoonsgegevens. De informatie die wij van (potentiële) opdrachtgevers en deelnemers verkrijgen wordt met de grootste zorgvuldigheid bewaard en verwerkt. Hierbij houden wij ons aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de NIP-code en de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

 

Verzameling, verwerking en beveiliging van persoonsgegevens 

Talent Scanner verzamelt en verwerkt persoonsgegevens, met als doel: 

  • De overeengekomen dienst uit te kunnen voeren. 
  • Te communiceren met opdrachtgevers of deelnemers. 
  • Onderzoek te doen teneinde de kwaliteit van tests/vragenlijsten te verbeteren. 

 

De persoonsgegevens die verwerkt worden in het Talent Scanner testsysteem worden op een zorgvuldige wijze beveiligd en zijn niet toegankelijk voor derden. Zo worden gegevens die via het systeem binnenkomen, verstuurd via een beveiligde https-verbinding en is het datacenter waar de dedicated server staat met het portalprogramma ISO27001 gecertificeerd. 

In het onwaarschijnlijke geval van een datalek zullen wij dit conform de AVG-richtlijnen direct melden bij de toezichthoudende autoriteit en, indien van toepassing, de betrokkenen informeren.

 

Geheimhouding 

Medewerkers van Talent Scanner zijn contractueel gebonden aan geheimhouding van vertrouwelijke informatie, waaronder persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor bevoegde personen en worden enkel gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. Persoonsgegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden. 

Over de wijze van omgang met vertrouwelijke informatie zijn alle medewerkers geïnstrueerd en hebben zij een awareness training gehad om effectief om te kunnen gaan met social engineering aanvallen. 

Men heeft de mogelijkheid om persoonsgegevens in te zien en bij eventuele onjuistheden te laten corrigeren. Men heeft tevens recht om verwijdering van eigen gegevens te verzoeken (recht op vergetelheid). 

Talent Scanner zal nooit commercieel misbruik maken van passief of actief verstrekte gegevens.Leveranciers

Derden die betrokken zijn bij de uitvoering of ondersteuning van de dienst, zoals de technische leverancier van de test, zijn eveneens contractueel gebonden aan geheimhouding. Het kan incidenteel voorkomen dat op grond van een wettelijke verplichting of een geschil bepaalde noodzakelijke gegevens aan externe partijen ter beschikking moeten worden gesteld, bijvoorbeeld in het geval van een incassoprocedure. 

 

Bewaartermijn, inzage en verwijdering van persoonsgegevens 

De gegevens van kandidaten op het Talent Scanner platform worden bewaard voor de termijn van 1 jaar. Dit is de bewaartermijn die als richtlijn aangegeven wordt door het Nederlands Instituut Psychologen (NIP) en beschreven staat in artikel 36 van de NIP Beroepscode. Op het Talent Scannerplatform worden kandidaten meer specifiek geïnformeerd over het doel, hun rechten en overige relevanties inzake de verwerking van hun persoonsgegevens. 

Persoonsgegevens die gebruikt worden om te zorgen dat klanten hun subdomein van het platform kunnen beheren worden bewaard tot betreffende klant het verzoek doet om deze te verwijderen.

 

Cookies 

De Talent Scanner website draait op WordPress. WordPress is een Content Management systeem dat is ontwikkeld door Automattic en gebruik maakt van cookies om te controleren of cookies door je browser worden ondersteund. Deze cookies worden niet gebruikt voor analyses en zijn puur functioneel. Ze worden gebruikt om bepaalde gebruikersinstellingen te bewaren, zodat het gebruik van de website geoptimaliseerd wordt. WordPress voldoet aan de richtlijnen uit de AVG (GDPR). Meer over het Privacybeleid van Automattic lees je hier

Talent Scanner maakt gebruikt van analytische cookies om te kunnen meten hoeveel bezoekers er op de websites komen en wat er het meest bekeken wordt. Talent Scanner maakt daarvoor gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies om te analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Deze gegevens worden geanonimiseerd opgeslagen. Google Inc. voldoet aan de richtlijnen uit de AVG (GDPR). Meer over het Privacybeleid van Google Inc lees je hier.

 

Diensten van derden

Wanneer je je inschrijft op onze nieuwsbrief, ontvang je regelmatig nieuws en tips rondom communicatie, leiderschap en samenwerking. Je kunt je altijd weer uitschrijven. Nieuwsbrieven worden verstuurd via Mailchimp. Mailchimp zorgt ervoor dat informatie vertrouwelijk behandeld wordt en alleen gebruikt wordt voor het verzenden van de nieuwsbrief. Meer over het Privacybeleid van Mailchimp lees je hier

Aankopen via onze webwinkel verlopen via Shopify. Om aangekochte items naar het juiste adres te kunnen sturen en via email of whatsapp (dit kan je zelf kiezen) van de voortgang van deze verzending op de hoogte gehouden te worden, worden hiertoe betreffende gegevens verzameld. Meer over het Privacybeleid van Shopify lees je hier

 

Vragen en verzoeken

Voor je vragen en verzoeken kun contact met ons opnemen door middel van het contactformulier.

 

Wijzigingen

Talent Scanner behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om deze Privacybeleid te wijzigen. De laatste wijzigingen vonden plaats op 1 april 2024.

Registreren

Vul onderstaand formulier in om gebruik te maken van de Sfeer van Invloed. We zorgen ervoor dat je binnen 24 uur aan de slag kan.