Test Design

HR-tools die goed afgestemd zijn op/in lijn zijn met de visie en missie van de organisatie dragen bij aan geloofwaardigheid, veiligheid en een duidelijke collectieve focus. Heb jij zicht op het potentieel binnen de organisatie? Zijn jullie organisatiewaarden slechts mooie woorden of zijn ze daadwerkelijk voelbaar voor klanten en worden zij met trots uitgedragen door medewerkers? Beschikken jullie over de juiste HR-tools om talent te faciliteren en doelen te realiseren?

Talent Scanner is de backoffice bij de vertaling van HR-vraagstukken naar gebruikersvriendelijke en innovatieve oplossingen. Zo staan wij collega-organisatieadviseurs en HR-verantwoordelijken bij op die momenten dat de behoefte-analyse is gedaan. Ook helpen wij organisaties aan een upgrade van hun HR-tools. Daarnaast ontwerpen en ontwikkelen wij tools met een specifieke focus (organisatiewaarden, kwaliteit van samenwerking, leiderschapsstijl, etc.) en voeren wij kwalitatief en kwantitatief onderzoek uit.

Portfolio van HR-tools

Enkele voorbeelden van maatwerkprojecten waarin Talent Scanner en leidende rol had:

Wetenschappelijk onderzoek

oktober 26, 2020

Wetenschappelijk onderzoek

4-jarig onderzoek naar de betrouwbaarheid en validiteit van de Management Compentent Scan van Quamas Assessment & Development. In oktober 2020 is deze geautomatiseerde postbak oefening opgenomen in de COTAN documentatie.

Werkboek Loopbaanbegeleiding

februari 13, 2017

Werkboek Loopbaanbegeleiding

Ontwerp van een werkboek loopbaanbegeleiding in samenwerking met 123test. Het werkboek is een aanvulling op hun loopbaanscan . Het werkboek neemt kandidaten mee op een zoektocht naar de volgende stap in hun carrière waarbij de volgende vragen centraal staan: “wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik?” Belangrijkste aandachtspunten bij het ontwerp waren de eenvoud en de toepasbaarheid bij de verschillende stappen van iemands loopbaan.

Performance Management

februari 15, 2016

Performance Management

Ondersteuning en ontwikkeling van een nieuwe Performance Management aanpak voor een wereldwijd opererend telecom bedrijf. Ingrediënten van de nieuwe PM cyclus zijn onder andere; feedback cultuur, Checkins, output, empowerment en alignment.

Competentie kompas

november 20, 2015

Competentie kompas

Ontwerp en ontwikkeling van de competenties en de hierbij horende beoordelingsformulieren. Middels input sessies met leden die zich op uiteenlopende posities in de organisatie bevonden werd gewenst gedrag in kaart gebracht. Deze zijn geclusterd en vertaald in de nieuwe competenties voor de organisatie.

Leiderschap Assessment

oktober 1, 2015

Leiderschap Assessment

Ontwerp en ontwikkeling van een senior leiderschaps assessment op maat voor een Russisch high tech bedrijf. Ten behoeve van dit assessment dat 48 leidinggevenden ondergingen werd onder andere een, op de competenties van de organisatie toegespitst, criterium gericht interviewformat ontwikkeld. Dit interviewformat werd afgeleid van een gerenommeerde persoonlijkheidsvragenlijst (OPQ). Tevens werd een maatwerk postbak oefening ontworpen waarin sec eerder genoemde competenties meetbaar waren.

Samenwerking tool

juni 22, 2015

Samenwerking tool

Ontwerp en ontwikkeling van een tool om de kwaliteit van samenwerking te meten. Nadruk in het teamprofiel wat naar voren kwam aan de hand van de vragenlijsten kan afgelezen worden op welke vlakken samenwerking goed verloopt of versterkt kan worden (doelstellingen, procedure of interactie).

Waarden onderzoek

november 17, 2014

Waarden onderzoek

Onderzoek naar de waarden van een internationale retail organisatie.
Bekeken werd in welke mate deze waarden expliciet vertegenwoordigd zijn in de cultuur (interne communicatie, HR-tools, etc.). Doel van het onderzoek was om te bekijken hoe je kan zorgen dat de waarden ook daadwerkelijk een belangrijke driver van gedrag blijven. Dit gezien de intensieve groeiplannen van de organisatie voor de komende jaren.

360 graden feedback

december 23, 2013

360 graden feedback

Ontwerp en ontwikkeling van een online 360° feedback vragenlijst gericht op de competenties van een organisatie. Naast een visuele terugkoppeling op de binnen deze organisatie geldende competenties wordt in deze vragenlijst op vraagniveau beschreven hoe alle feedbackgevers de betrokken leidinggevende beoordelen. Inconsistente beelden en concrete ontwikkelpunten worden direct inzichtelijk.

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de Talent Scanner nieuwsbrief.

INSCHRIJVEN