De verschillende varianten van de SVI

De SVI geeft inzicht in het gedrag dat in bijna iedere situatie een cruciale rol speelt; de manier waarop iemand zich laat beïnvloeden en hoe iemand invloed uitoefent. Zo brengt de tool in beeld welke ineffectieve aannames, drijfveren en/of oude gedragspatronen iemands gedrag bepalen en/of beperken. Ook helpt de SVI mensen om zich authentieker, daadkrachtiger en doelgerichter te profileren.

Het invullen van de online vragenlijst duurt slechts 10 tot 15 minuten (40 vragen). Op basis hiervan wordt het SVI profiel gegenereerd. Dit is een ideaal vertrekpunt om aan de slag te gaan met het oefenen van nieuw (gewenst) gedrag.

Wanneer zet je de SVI zelfreflectie in?

Bij de basisversie vult men een online zelfreflectie vragenlijst in. Deze variant wordt in de praktijk vooral ingezet in situaties waarin matching, persoonlijke effectiviteit en profilering een rol spelen. Daarnaast kan deze versie gebruikt worden in situaties waar conflicten heersen.

Het SVI zelfreflectie profiel:

 • Ondersteunt individuen bij het vinden van passende functies.
 • Helpt recruiters om die personen aan te trekken die goed matchen binnen bepaalde teams en organisaties.
 • Geeft tevens verdiepend inzicht in coachings- of trainingstrajecten waarin persoonlijke effectiviteit centraal staat.
 • Zorgt in conflictsituaties voor wederzijds begrip. Zo biedt het inzicht op die punten waar mensen langs elkaar heen praten of juist allergieën bij elkaar oproepen.

Voorbeeld Sfeer van Invloed zelfreflectie rapport
Sfeer van Invloed Infographic

Wanneer zet je de SVI 360° feedback in?

Komen intenties goed uit de verf of ziet de omgeving dat toch anders? Bij 360° feedback ligt de nadruk op hoe men overkomt op anderen. Bij deze variant van de SVI wordt de basisvragenlijst aangevuld met een module waarmee mensen ook personen uit hun omgeving kunnen uitnodigen de vragenlijst over hen in te vullen. Deze variant biedt toegevoegde waarde bij ontwikkelvragen waarin de samenwerking en de mate van impact die men op de omgeving heeft centraal staan. Denk daarbij aan:

 • Leiderschapsontwikkeling.
 • Versterking van vaardigheden op het vlak van Sales en onderhandeling.
 • Situaties waarin teambuilding en collectieve profilering een rol spelen.

Voorbeeld Sfeer van Invloed 360° feedback rapport
Sfeer van Invloed 360º Infographic

Wanneer gebruik je de SVI Teamscan?

Met de teamscan heb je de perfecte blauwdruk om te bepalen op welk vlak aanwezige teamleden zich kunnen versterken. Ook geeft het inzicht over welke vaardigheden eventuele nieuwe teamleden dienen te beschikken om de juiste aanvulling te zijn voor het team.

De SVI Teamscan:

 • Biedt teams en organisaties een gezamenlijke taal die de samenwerking en effectiviteit verder verhoogt.
 • Geeft inzicht in de balans binnen een team of organisatie en laat zien hoe het staat met de diversiteit.
 • Laat zien welke kwaliteiten binnen het team of de afdeling aanwezig zijn.
 • Brengt in kaart op welk vlak de gezamenlijke impact beter afgestemd kan worden op de visie en missie van de organisatie.

Om een SVI teamscan te maken dienen alle teamleden eerst zelf de SVI zelfreflectie of de 360° feedback variant ingevuld te hebben.

Voorbeeld Sfeer van Invloed Teamscan

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de Talent Scanner nieuwsbrief.

INSCHRIJVEN