Beïnvloedingsexplosie

By Nicolien · september 18, 2017 · Posted in: Sfeer van invloed

Welke indruk jij bij anderen achterlaat, zegt veel over de manier waarop jij invloed uitoefent tijdens gesprekken. Mensen die bekend staan als kwaliteitsbewust richten zich tijdens gesprekken vaak op inhoudelijke zaken en details. Terwijl mensen die samenwerkingsgericht overkomen eerder gericht zijn op gezamenlijke belangen en win-winoplossingen. Qua communicatie zijn inspirerende mensen proactief en toekomstgericht in hun communicatie en harde werkers vaak meer gericht op het hier en nu.

Het risico van te veel te gelijk willen communiceren

En dan heb je mensen die tijdens gesprekken alle kanten opschieten. Die niet alleen makkelijk het woord nemen en reageren op wat er gezegd wordt, maar ook meerdere vragen in één zin stellen, snel wisselen van onderwerp van het gesprek, tegelijkertijd hun mening geven en om bevestiging vragen, begrip tonen combineren met het uiteenzetten van hun eigen verhaal, etc. etc…… Oef.. een beetje zoals deze zin dus….

Het risico van het woord bij jezelf houden en veel tegelijk te willen vertellen, vragen, ontkrachten, instemmen en opmerken, is dat je vooral een stof wolk achterlaat in plaats duidelijk je visite kaartje af te geven. In het gunstige geval word je als enthousiast ervaren. Over het algemeen word je echter eerder bestempeld als ‘erg aanwezig’, chaotisch of ‘overdonderend’.

Een goede voorbereiding en bewust gas terugnemen

Het goede nieuws voor diegenen die wat explosief zijn in hun beïnvloeding is dat zij vaak over een grote stijlflexibiliteit beschikken. Het aanleren van nieuw gedrag is daarom niet het eerste ontwikkelpunt op hun agenda. Eerder is het een kwestie van een goede voorbereiding van gesprekken en het leren doseren. Voorafgaande aan een gesprek kan je stilstaan bij vragen als; welke indruk wil ik achter laten tijdens dit gesprek? Wat wil ik bereiken tijdens deze bijeenkomst en welke manier van beïnvloeden sluit hierbij aan? Wat zijn de triggers waardoor ik normaalgesproken het gesprek te veel naar me toetrek of overenthousiast wordt? Door vooraf een duidelijke focus te hebben zal je minder heen en weer schieten of uit de bocht vliegen tijdens een gesprek.