All round leiderschap: wat betekent dat voor jouw beïnvloedend vermogen

By Nicolien · december 5, 2017 · Posted in: Sfeer van invloed, Talent Scanner

Kunnen functioneren als middenmanager/de rol van middenmanager stelt extra eisen aan jouw leiderschap. Als middenmanager moet je van alle markten thuis zijn. Je schakelt continu tussen sturen en volgen; om enerzijds de kar te trekken en anderzijds je mensen te ondersteunen. Je bent bezig met relatiemanagement en met het behalen van resultaten. Dit vraagt dus om all round leiderschap!

Hoe zorg je ervoor dat je impact hebt en houdt op al die vlakken? Dat jij in gesprekken afwisselend als facilitator of als procesbewaker optreedt. Dat jij de haarlemmerolie bent en tegelijkertijd de kwaliteit in het oog houdt. Hieronder het antwoord op deze vragen.

De facilitator

De constructieve dialoog staat vandaag de dag hoog op de agenda. Een dialoog waarin je je team enthousiasmeert voor jouw visie en/of de visie van de organisatie. Je creëert draagvlak, waarna je vervolgens de bal bij de ander legt. In de rol van facilitator zorg jij ervoor dat medewerkers onderling de interactie aangaan. Jij betrekt collega’s die niet het hoogste woord voeren en moedigt ze aan actief bij te dragen.

Qua beïnvloedend vermogen inspireer, coach en verbind je.

De procesbewaker

Duidelijke kaders stellen blijft altijd een taak die op jouw bordje ligt. Jij zorgt ervoor dat het speelveld voor medewerkers duidelijk is en dat de randvoorwaarden bekend zijn. Je neemt duidelijk positie in en bewaakt kaders. Als mensen uit de pas dreigen te lopen stuur je tijdig bij.

Qua beïnvloedend vermogen vraagt dit van jou dat jij stuurt op proces, instrueert en overtuigt.

Met de bovenstaande sturende stijlen houdt het echter niet op. Want je moet ook beschikken over de nodige ‘volgende’ vaardigheden.

Haarlemmerolie

Zo is het jouw taak om de haarlemmerolie te zijn. Om te zorgen dat mensen zich gehoord voelen en een podium krijgen voor hun ervaringen, ideeën en wensen. Voor alles vraagt dit om een flexibele houding. Oftwel meebewegen met en inspelen op wat anderen naar voren brengen. De vraag aan jou om je te verplaatsen in de uiteenlopende partijen waar je mee te maken hebt of waarmee je te maken kunt krijgen.

Qua beïnvloedend vermogen vraagt dit van jou medeleven tonen, meebewegen en ruimte geven.

De kwaliteit bewaker

Tenslotte wordt van jou verwacht dat jij je kritisch blijft opstellen ten aanzien van het proces en op de rem trapt als je merkt dat beslissingen anders overhaast genomen worden. Het is belangrijk dat je alle kikkers in de kruiwagen houdt. Dit heeft meer kans van slagen als je met regelmaat afstemt of jij en je medewerkers/collega’s op één lijn zitten. Daarnaast zal het soms voorkomen dat ook jij je handen uit de mouwen moet steken. Denk aan momenten dat je team onderbezet is, of dat er net een tandje bij moet om deadlines te halen.

Qua beïnvloedend vermogen vraagt dit van jou dat je tegenwicht biedt, zaken expliciteert en taken opvolgt.

Doseren en balanceren

Een heel pak aan communicatief en beïnvloedend vermogen waarbij alle beïnvloedingsstijlen uit ons Sfeer van invloed model vertegenwoordigd zijn. Betekent dit dat je in al die stijlen uit moet blinken? NEE, dat betekent het juist niet!! Kijkend naar de 175 profielen van het middenmanagement die wij in onze database hebben valt juist op dat het hun kracht is om de diverse manieren van beïnvloeden gedoseerd en gebalanceerd in te zetten.